נכסים מניבים – בעלי ערך הוני באזורים בפריים לוקיישן !

חסכון ברכישת דירה

חסכון ברכישת קרקע או דירה

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? צרו קשר
השקעות ורכישת נדל”ן מניב  המתבצעות על עקרון השימוש  במנוף פיננסי הינם האטרקטיביות ביותר. החברה פועלת לאיתור נכסים מניבים בעלי פוטנציאל באזורי ביקוש בארץ. מיקום הנכס צריך לקחת בחשבון את היחס שבין הביקוש לתשואה. וחשוב לתת דגש על הלוקייישן והמיקום המבוקש, כדי לוודא סחירות גבוה של הנכס. אנו מאמינים שנכס בעל ערך הוני מייצר תזרים מזומנים לאורך כל תקופת החזקתו ונושא תשואה. אנו ממליצים כי השקעות ורכישת נדל”ן מניב מתבצעות על עקרון השימוש במנוף פיננסי, שמאפשר למשקיע לצבור נכסים תוך שימוש בהון עצמי מועט באופן יחסי לגודל ההשקעה. הרעיון לאורך זמן הוא שהתשואה המתקבלת מהנכס באחוזים תהיה גבוהה מעלות הריבית שהבנק גובה למימון העסקה.

יתרונות:

נכסים מניבים הם מקור הכנסה נוסף מדמי השכירות המתקבלים מהשכרת הנכס. בדרך כלל מדובר בהשקעה לטווח ארוך המקנה ביטחון כלכלי לעתיד. ושמירה על רמת החיים בתקופה שאחרי הפרישה לגמלאות.

 

בואו לשמוע ולגלות מה נרקם ברגעים אלו ממש,

ואיזה פרויקט מחכה לכם …